Tractaments

 

TRACTAMENTS

El meu treball es dirigeix a persones de qualsevol edat (logopèdia per a nensadolescentsadults), que puguin estar afectats pels problemes, disfuncions o trastorns a continuació detallats:

 

Dificultats del llenguatge i la comunicació

 • Retràs del llenguatge.
 • Trastorn específic del llenguatge (TELL) o Disfàsia.
  Afàsies.
 • Tractaments per al desenvolupament del Llenguatge en Diagnòstics específics: (Paràlisi Cerebral, Retard Mental, Trastorns de l’Espectre Autista, etc).

Alteracions de la parla

 • Dislàlies (dificultats de pronunciació).
 • Disglòssies (dificultats de pronunciació per causa orgànica).
 • Retard del parla.
 • Disàrtria.
 • Alteracions del ritme (bradilàlia, taquilàlia, disfèmia).

Teràpia Miofuncional (especialitat)

 • Deglució atípica.
 • Dificultats de parla.
 • Disfàgies
 • Estimulació oral.
 • Reeducació de parafuncions orals.
 • Reeducació de patrons respiratoris inadequats (respiradors orals).
 • Fissures palatines. Llavis leporins.

Alteracions en la lectoescriptura

 • Retràs de la lectoescriptura.
 • Dislèxies.
 • Disgrafia.
 • Discalcúlia.
 • Disortografia.

 Trastorns lligats a processos degeneratius que afecten a l’alimentació i la comunicació

 • Deterioració per l’envelliment.
 • Pàrkinson.
 • Alzheimer.
 • Esclerosi Múltiple o Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).

Trastorns adquirits per lesió neurològica

 • Afàsies.
 • Afàsia infantil adquirida.
 • Disàrtries.
 • Disfàgia.
 • Dislèxies adquirides.
 • Agrafies i disgrafies adquirides.

 

 

 

Comentarios cerrados.